สิ่งที่ควรรู้เกี่ยวกับบุหรี่ไฟฟ้า

  1. บุหรี่ไฟฟ้าทำให้เสพติดเหมือนกันบุหรี่ธรรมดา

บางท่านอาจะรู้มาว่าบุหรี่ไฟฟ้าสามารถช่วยเลิกบุหรี่ได้ แต่ในความเป็นจริงแล้วบุหรี่ไฟฟ้าก็ยังสามารถทำให้ผู้สูบนั้นเสพติดได้เช่นกัน เพราะในบุหรี่ไฟฟ้าก็มีนิโคตินซึ่งเป็นตัวสารเสพติดที่ทำให้ผู้สูบเสพติดการสูบบุหรี่นั่นเอง ผู้สูบเลยสามารถเลิกบุหรี่ธรรมดาแต่มาเสพติดบุหรี่ไฟฟ้าแทนเท่านั้น

  1. บุหรี่ไฟฟ้าทำให้เกิดโรคได้เช่นกัน

บุหรี่ไฟฟ้าสามารถช่วยตัดความเสี่ยงเกิดโรคจากการเผาไหม้ที่มาจากบุหรี่ธรรมดาได้ แต่การสูบบุหรี่ไฟฟ้าก็ยังมีความเสี่ยงอื่นๆ ที่มาจากสารเคมีในบุหรี่ไฟฟ้าที่ก็สามารถทำให้เกิดผลเสียต่อร่างการเช่นกัน ทั้งโรคปอด โรคหัวใจ และระบบหายใจ อีกทั้งควันของบุหรี่ไฟฟ้ายังส่งผลไม่ดีต่อผู้คนรอบข้างด้วย

  1. บุหรี่ไฟฟ้ายังไม่ถูกกฎหมายในประเทศไทย

ในประเทศไทยนั้น บุหรี่ไฟฟ้ายังถือว่าเป็นเรื่องที่ผิดกฎหมายอยู่ ซึ่งบุหรี่ไฟฟ้าถือว่าเป็นสินค้าต้องห้ามเด็ดขาด โดยการห้ามนำเข้า ตามประกาศกระทรวงพาณิชย์

บทความจากเว็บ
www.kardinalstickvip.com