หลักการประกอบธุรกิจสมัยใหม่ให้ทันโลกกับ 4.0

หลักการประกอบธุรกิจสมัยใหม่ให้ทันโลกกับ 4.0

ต้องเรียกว่าในขณะนี้โลกของเราได้หมุนไปอย่างไวมาก เพราะว่าตอนนี้มันหมดยุดการตุนสินค้าจำนวนมากๆ แล้วนำมาขายต่ออีกต่อไปเพราะ ว่า ยุคสมัยมันเปลี่ยนไปพวกเราก็ต้องรู้จัการวางตัวและการปรับเปลี่ยนวิธีคิดและการวางโครงสร้างใหม่ทั้งหมดเพื่อให้ทันครับโลกในยุคสมัยนี้
การประกอบธุรกิจสมัยใหม่นี้นั้น ต้องรู้จักการตามเทคโนโลยี ต่างๆ เพื่อนำมาใช้กับภายในองค์กรของเราให้มีประสิทธิ์ภาพสูงสุดในการทำงาน

เมื่อก่อนการที่มีสินค้าอยู่ในมือเป็นจำนวนมากถือว่าเป็นเรื่องที่ดีเพราะสามารถที่จะ ปล่อยซื้อขายได้ตลอดเวลา แต่ใน สมัยนี้นั้นต้องเรียกว่าการนำเงินมากองทิ้งไว้ และ อาจจะขาดทุนเป็นจำนวนมากก็ได้
เพราะในอดีตนั้นก็ได้มีหลากหลายบริษัทที่ทำวิธีนี้จึงทำให้ บริษัทตัวเองล้มละลายเลยก็ว่าได้

แต่พอมาถึงยุคนี้โลกมันเปลี่ยนไป สามารถสั่งชื้อออนไลน์ได้ตลอดเวลา 24 ชม. ทำให้เรารู้จำนวนของสินค้าที่แน่นอนว่าเราต้องเอาสินค้าเข้ามาเท่าไรถึงจะพอกับจำนวนสินค้าที่เรานั้นสามารถขายไปได้ หรือ การใช้ระบบ AI เข้ามาช่วยในการบริหารจัดการระบบร้านค้าแทนเราได้เลยเพียงแค่เราต้องตั้งค่าตัวระบบให้รองกับกับสิ่งที่เราต้องการได้เลย