การเป็นนักบินหรือแอร์โฮสเตส ต้องผ่านอะไรถึงมาสู่จุดนี้ได้..

ในปัจจุบันธุรกิจการท่องเที่ยวในประเทศไทยนั้นได้มีการขยายและพัฒนากันมากขึ้นและยังมีแนวโน้มที่จะยังพัฒนาต่อไปอีกจากการที่เป็นหนึ่งในประเทศอันดับต้น ๆ ในเรื่องของสถานที่ท่องเที่ยวมากที่สุดของโลก ซึ่งธุรกิจการท่องเที่ยวนั้นจะแบ่งได้ตามลักษณะที่เห็นได้ชัดสำหรับธุรกิจการท่องเที่ยว คือการท่องเที่ยวภายในประเทศ การท่องเที่ยวต่างประเทศ ซึ่งการท่องเที่ยวทั้งสองประเภทนี้จำเป็นที่จะต้องมียานพาหนะในการขนส่งในเรื่องของการท่องเที่ยว โดยการใช้มีทั้งบนบกที่เดินทางโดยรถบัส หรือรถโดยสารที่ได้จัดไว้ให้ บนอากาศที่ใช้เครื่องบิน และทางน้ำที่ใช้เรือในการขนส่งผู้โดยสาร ซึ่งสิ่งที่เป็นที่นิยมการให้บริการท่องเที่ยวในปัจจุบันนี้ได้แก่การใช้บริการนักท่องเที่ยวท่องเที่ยวบนอากาศหรือทางเครื่องบิน ซึ่งการบริการนักท่องเที่ยวโดยใช้เครื่องบินนี้จำเป็นที่จะต้องมีบุคลากรที่คอยปฏิบัติการและให้บริการแก่นักท่องเที่ยว โดยประกอบด้วยกัปตัน และแอร์โฮสเตส นั้นเอง

ซึ่งการที่จะสามารถเป็นกัปตันและแอร์โฮสเตสได้นั้นจำเป็นที่จะต้องผ่านขั้นตอนการกรองจากสาขาการเรียน การฝึกอบรม ประสบการณ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับการบินนี้จำเป็นที่จะต้องทำเพราะการจะทำอาชีพนี้ได้นั้นต้องมีความรับผิดชอบและขยันหาความรู้ต่าง ๆ ตลอดเพื่อไว้ใช้ในสายอาชีพของตัวเอง จึงจำเป็นที่จะต้องตรวจสอบและคัดกรองให้ดีก่อนที่จะมาทำ เพื่อความปลอดภัยต่อนักท่องเที่ยวที่มาใช้บริการและชื่อเสียงของธุรกิจการบินด้วย

การทำงานในเรื่องของการบินนั้นจำเป็นต้องมีความสามารถที่จะแก้ปัญหาที่กำลังเกิดขึ้นได้ทันท่วงทีหรือการที่จะต้องรับแรงกดดันจากการขับเครื่องบินบริการนักท่องเที่ยวเองก็จำเป็นที่จะต้องทำหรือแอร์โฮสเตสเองก็ต้องมีความรู้ความสามารถที่จะสามารถแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ภายในเครื่องบินได้และการบริการเองต้องมีความคล่องแคล่ว กระฉับกระเฉง ตลอดการให้บริการนักท่องเที่ยวที่อยู่บนเครื่องบิน ซึ่งจะพบเจอกับนักท่องเที่ยวจากต่างประเทศและหลากหลายเพศ วัย ที่แตกต่างกันไป ทำให้ต้องมีการฝึกที่จะให้บริการนักท่องเที่ยวให้มีความชำนาญและระมัดระวังในเรื่องของการบริการนักท่องเที่ยวตลอดการบิน และอีกสิ่งที่จำเป็นสำหรับการเป็นอาชีพแอร์โฮสเตสนั้นคือมีการใช้ภาษาที่หลากหลายได้ และต้องมีความชำนาญในการใช้ภาษาอังกฤษเป็นหลักสากลทั่วโลก

ดังนั้นจากบทความนี้ทำให้ได้ทราบแบบโดยสรุปแล้วว่าการที่จะเป็นกัปตันหรือนักบิน ได้นั้นจำเป็นต้องมีความรับผิดชอบในหน้าที่สูงมาก ซึ่งอาจจะมีแรงกดดันต่าง ๆ จากหลายสิ่งที่เกิดขึ้นและอาจทำให้มีปัญหาจึงจำเป็นต้องมีการควบคุมอารมณ์ที่ดีได้ ส่วนทางด้านแอร์โฮสเตส ต้องมีความสามารถในเรื่องของการให้บริการนักท่องเที่ยวที่ชำนาญ สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าที่อาจจะเกิดขึ้นได้ตลอดเวลา และเรื่องของการใช้ภาษาเองก็จำเป็นสำหรับการเป็นอาชีพนักบินและแอร์โฮสเตสอีกด้วย